Mérési szolgáltatás

Szolgáltatás neve Kapcsolat
Pneumatikus izmok tesztelésére és vizsgálatára irányuló szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Rezgés- és zajdiagnosztikai szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Spektroszkópiai/spektrometriai vizsgálatok Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Anyagvizsgálatok szilárd, folyadék és gázfázisban Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Mikroszkópiai vizsgálatok Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Biodiverzitás monitorozás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Geomatematikai elemzések Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Klímatudatos település- és zöldfelület-tervezés Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Talaj és vízvizsgálati laboratórium Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Fluoreszcens mikroszkópiai mérések Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Növényfiziológiai mérések Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Elválasztástechnikai módszerek alkalmazása Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Szennyvízkezelés és monitorozás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Környezeti monitorozás és kármentesítés Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Biomassza kezelés, bioüzemanyagok Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Geokronológiai laboratórium Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Sekély Geofizikai eszközök Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Kisgépes, kisformátumú (SFAP) CIR légifelvételek készítése, feldolgozása és alkalmazása környezeti vizsgálatokban Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Geoinformatikai Labor Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Lézeres szórási interferencia jelenségén alapuló (SPECKLE), a megrendelő által specifikált véráramlásmérő rendszer kifejlesztése, megépítése, illetve a meglévő rendszerünkkel mérések végzése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Morfológiai vizsgálatok Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Növények és mikroorganizmusok nevelése, biokémiai preparatív eljárások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Bio-hibrid anyagok készítése, spektroelektrokémiai jellemzése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Biológiai hatás-vizsgálatok Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Mérések ultraibolya-látható hullámhosszúságú, femtoszekundumos impulzusokkal Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Széles-spektrumú lézeres anyagmegmunkálás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Statisztikai adatelemzés és szaktanácsadás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Folytonos, diszkrét és hibrid matematikai modellek kidolgozása, szimulációk, paraméter-identifikációs feladatok műszaki, fizikai, informatikai, orvosi, gyógyszerészeti, ökológiai és környezetvédelmi alkalmazásokhoz Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Analitikai szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Genomikai és szekvenálási szolgáltatás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Erősített ultratövid lézerimpulzusok az ELI-ALPS-hoz kapcsolódó tudományos alkalmazásokhoz Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Lézeres fotoakusztikus spektroszkópiai mérések Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Optimalizálási problémák vizsgálata mérnöki, építészeti számításokhoz, szállítási útvonaltervekhez, algoritmusok tervezése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Mikrobiológiai és biotechnológiai szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Bioaktív anyagok előállítása és tisztítása, biotechnológiai alkalmazása Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Képi adathalmazok automatikus elemzése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Magyar és angol nyelvű szöveges tartalmak elemzése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Optimalizálási modellek készítése és kiértékelése Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Technológiai képzések Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Speciális ipari és méréstechnika problémák megoldása Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Szoftverminőség-biztosítás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Szoftverfejlesztés Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Információbiztonsági szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Motorkerékpár teljesítményének és motortechnikai paraméterek meghatározására vonatkozó szolgáltatás Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)
Anyagvizsgálati módszerekkel kapcsolatos szolgáltatások Pitő Enikő (pito.eniko@rekt.szte.hu)