Bölcsészettudományi Kar kutatási projektjei

Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A beszélőváltás vizsgálata magyar nyelvű konverzációkban Nyelvészet Dr. Lerch Ágnes Anna kutatóműhelye bölcsészettudomány, beszélőváltás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvhasználat különböző formái Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, pragmatika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvi adatok szerepe az elméletalkotásban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A stresszel való megküzdés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kogníció idegtudományi alapjai Neveléstudomány Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói Neveléstudomány Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése Neveléstudomány Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban Neveléstudomány Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A tanulói nyelvhasználat szintaxisának egybevetése a tankönyvi szövegek szintaxisával Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A többszörösen összetett mondat koreferencia-viszonyai Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Ad hominem monográfia- sorozat Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Adatok integrációja az elméleti nyelvészetben Nyelvészet MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport pragmatika, formális szemantika, történeti pragmatika, lexikai pragmatika, konverzációelemzés, elméleti nyelvészet, nyelvi adatok, metanyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Antik filozófia kutatás Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Diagnosztikus mérések fejlesztése Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Emlékkönyvek a XVI-XVIII. században Irodalomtudomány Dr. Latzkovits Miklós kutatóműhelye emlékkönyv, xvi-xviii. századi irodalom Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Fejlesztő programok Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Hajnóczy életmű teljes feldolgozása Irodalomtudomány Dr. Cserjés Katalin kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
IKT az oktatásban (a jövő tanterme) Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Információs társadalom Szociológia Bíró-Balogh Tamás kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Információtechnológia az oktatásban és a pedagógiai kutatásban Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Jelentés és Nyelvhasználat Nyelvészet Pragmatika Centrum-Országos Kutatóközpont pragmatika, szemantika, neuropragmatika, diskurzuselemzés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Kora újkori és kortárs francia filozófiák kutatása Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Környezetfilozófia kutatás Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Múzeumpedagógia Könyvtártudomány és múzeológia Dr. Cserjés Katalin kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Obi-ugor, szamojéd, mordvin, udmurt nyelvek kutatása Nyelvészet Dr. Bakró-Nagy Marianne kutatóműhelye nyelvtudományok Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SISA-vizsgálatban való részvétel Neveléstudomány Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Szegedi Iskolai Longitudinális Program (HELP) Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Tervezés és döntés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Állati jelek, képek és terek Jel-Kép-Tér Munkacsoport szemiotika, posztszemiotika, nyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Énkép és önértékelés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés Neveléstudomány Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)