Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Vírusok sejtkárosító hatásának molekuláris mechanizmusa

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

virológia

Kutatási projekt leírása

Olyan rendszereket kellett létrehozni, melyek modellként használhatók celluláris folyamatok azonosítására. In vitro sejttenyészeteken tanulmányozzák, hogy kialakul-e a károsodás, és amennyiben kialakul, akkor annak milyen formája jön létre (nekrózis, apoptózis, pyroptózis, nekroptózis, autofágia). Fontos kérdés továbbá, hogy melyek azok a celluláris folyamatok, melyek ehhez vezetnek, illetve milyen vírustényezők játszanak ebben szerepet. Egyes fertőzések p53 –fehérje- függő és egyéb p53 családba tartozó fehérjék által szabályozott apoptotikus folyamatok aktiválását eredményezik. A kutatások fő célja a p53, p63 és p73 fehérjék expressziós mintázatának meghatározása különböző vírusokkal történt fertőzést követően. A kísérletek hozzájárulhatnak virális infekciók molekuláris patogenezisének jobb megértéséhez. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek az onkológiai betegellátó intézetek lehetnek. További cél lehet, hogy minden egyes újonnan felfedezett lépés a vírusfertőzések kórlefolyásában egyben egy új potenciális gyógyászati célpont felfedezését is jelenti, melyre később eredményes antivirális terápia épülhet.

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok