Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Transzmembrán protongradiens kiépülése lipoproteid rendszerekben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Fizikus Tanszékcsoport
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (ÁOK-TTIK)

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

fotobiofizika, fotoszintézis, biomembránok, bioenergetika, fényenergia hasznosítás

Kutatási projekt leírása

A biológiai membránban a fény által kiváltott elektrontranszport protontranszporthoz kapcsolódik, amely transzmembrán elektrokémiai potenciálhoz vezet. Ez a folyamat az élő rendszereket imitáló rekonstituált rendszerekben is keresztül vihető. Ennek a protonmozgató erőnek a kiépülése központi jelentőségű a sejtek energetikai folyamataiban, ez szolgáltatja a szabadenergiát az anyagcserefolyamatokhoz (Mitchel féle kemiozmotikus hipotézis, Nobel díj, 1978). Amellett, hogy ennek az alapvető folyamatnak a legapróbb részletei is megismerhetők lehetnek, fényenergiát átalakító mesterséges rendszerek megalkotása is lehetővé válhat.

TUDOMÁNYÁGAK

Fizikai tudományok