Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

TNF-TNF receptor fehérje szupercsaládok reverz jelfolyamatának vizsgálata

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Biológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

immunológia

Kutatási projekt leírása

A TNF család által kiváltott jelfolyamatok a célsejtek jellegétől függően igen változatos eredménnyel járhatnak: sejt szaporodással (pl. immunsejtek, fibroblasztok), a sejtek aktiválódásával (pl. immunsejtek), az osztódás gátlásával (pl. melanóma), sejthalállal (pl. tumorsejtek), anatómiai képletek kialakulásával (pl. emlőbimbó, szőrtüszők, nyirokmirigyek), differenciálódással (pl. dendritikus sejtek), a differenciáció gátlásával (pl. izom-, szívizom), vagy éppen dedifferenciációval (pl. porcsejtek). Azok a jelfolyamatok, amelyeket a TNF család tagjainak a megfelelő receptorokhoz való kötődése vált ki elég jól ismertek, hiszen negyed százada vizsgálják őket. A TNF családba tartozó fehérjék többsége azonban nem, vagy nem csak oldható formában fordul elő, valamennyinek van membránkötött (transzmembrán) formája is. Ennek a vizsgálata során fedeztük fel, hogy a fehérje citoplazmába nyúló doménje jelfolyamat indítására is képes, ha a megfelelő „receptor” fehérjével (vagy agonista ellenanyag molekulákkal) kapcsolódik. Magyarán, ha egy TNF termelő sejt (pl. makrofág) és egy másik sejt, amely a TNF receptorát termeli (pl. tumor sejt) egymáshoz közel kerül, kapcsolat jön létre a két sejt között és a TNF-TNF receptor kölcsönhatás mindkét sejtben jelfolyamatot indít el. A TNF termelő sejtben keletkező jelfolyamat a reverz szignál. Vizsgálataink szerint ez a jel éppúgy képes megváltoztatni a sejt további sorsát, mint a receptor-indította jelfolyamat a másik sejtét. Időközben a TNF család számos tagjánál bizonyították a reverz szignál létét és jelentőségét rendkívül különböző immunfolyamatokban a világ különböző laboratóriumaiban.

TUDOMÁNYÁGAK

Biológiai tudományok