Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Szarvas-1 energiafű és a magyarországon védett Elymus elongatus (subsp. ponticus) összehasonlító kutatása

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

növénytan

Kutatási projekt leírása

A Szarvas-1 energiafű „alapanyagául” szolgáló, védett Elymus elongatus (subsp. ponticus) magyarországi természetes élőhelyeinek felmérése, természetes környezeti igényének terepi felvételezéseken alapuló vizsgálata A Szarvas-1 energiafű inváziós sajátosságainak vizsgálata terepi adatgyűjtéssel és az irodalmi adatok összegyűjtésével A Szarvas-1 energiafű és az Elymus elongatus megkülönböztetésére esetleg alkalmas morfológiai, rendszertani bélyegek vizsgálata, az Elymus elongatus (subsp. ponticus) taxonómiai helyzetének tisztázása A Szarvas-1 energiafű és a természetes élőhelyekről származó Elymus elongatus környezeti stresszel szembeni toleranciájának összehasonlítása a begyűjtött (illetve beszerzett) termések csíranövényeinek stresszfiziológiai markereinek mérése alapján.

TUDOMÁNYÁGAK

Biológiai tudományok