Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Sebészeti onkológia

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

sebészet

Kutatási projekt leírása

Az onkológiai sebészet az elmúlt évtizedekben jelentős szemléletváltáson ment keresztül. A korábbi, ún. anatómiai-mechanikus szemlélet helyett, a biológiai szemlélet vált általánosan elfogadottá, melynek létrejöttében kiemelkedő hatással bírt az egyre finomodó daganat diagnosztika, a daganatok kezelésével és terjedésével kapcsolatos biológiai ismeretek, az onkológiai kezelések egyre bővülő fegyvertára, és utoljára, de nem utolsó sorban, a sebészi technológia fejlődése. A biológiai szemlélet révén egyre kisebb invazivitással járó, célzott sebészi kezeléseket alkalmazunk. Erre jó példa az ún. minimálisan invaziv sebészet, a laparoszkópos-torakoszkópos sebészet megjelenése a szolid daganatok kezelésében, valamint az őrszem nyirokcsomó biopszia alkalmazása. A módszerek klinikai alkalmazása során megvalósul az ún. minimális, de hatásos kezelés elve. Klinikánk mindkét módszer bevezetésében úttörő szerepet vállalt, számos klinikai vizsgálat segítségével igazoltuk, illetve igazoljuk a módszerek egyre szélesebb körű alkalmazását.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok