Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Quantitativ electroencephalográphiás (qEEG) eljárások használata neurológiai vizsgálatokban

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Neurológiai Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

klinikai neurofiziológia, neurológia

Kutatási projekt leírása

Az EEG jelek vizuális elemzésén túlmenő quantitatív EEG elemző eljárások használhatóságának tesztelése fiziológiás és kóros neurológiai állapotokban. A hagyományos lineáris jellegű elemző eljárások mellett (frequentia és amplitúdó vizsgálat mellett egyre több un. non-lineáris eljárást is kipróbálunk, mert ezek jobban illeszkednek az idegrendszeri folyamatok természetéhez. A jelek lokális szerveződésének jellemzésére a pontonként correlációs dimensió (pD2i), az egyes területek működésének összefüggéseiről az u. szinkronizációs valószínűség (SL) eljárásokat használjuk jelenleg, de keresünk egyéb – a konkrét feladatnak jobban megfelelő – non-lineáris eljárásokat is. Vizsgálataink lehetőséget adnak a klinikai EEG vizsgálatok pontosabb értékelésére és idegrendszeri folyamatok kutatására is.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok