Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés

Egyetemi egységek

Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi Intézet
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

szociális kompetencia

Kutatási projekt leírása

Az empirikus vizsgálat célja egyrészt a szociális kompetencia érzelmi és szociális összetevőinek feltárása, a komponensek közötti kapcsolatok feltérképezése, másrészt a frusztrált helyzetekkel való megküzdés módjainak vizsgálata 4–7 évesek körében.

TUDOMÁNYÁGAK

NeveléstudományPszichológia