Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Növényi eredetű defensin szerű peptidek anti-chlamydiális hatásának vizsgálata

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

immunológia

Kutatási projekt leírása

Szegedi Biológiai Központban izoláltak növényi eredetű defensineket (kis molekulasúlyú anti-mikrobiális peptideket). Burián doktornő kutatócsoportja ezen peptidek anti-chlamydiás hatását vizsgálja in vitro humán eredetű sejttenyészetekben. Pozitív kontrollhoz (csak chlamydiával kezelt sejtenyészetek) viszonyítják a chlamydiával és defensin-szerű peptidekkel kezelt sejttenyészeteket, a visszatenyészthető chlamydia zárványok mennyiségét indirekt immunfluoreszcencia módszerrel határozzák meg. Azt vizsgálják, hogy az egyes defensin-szerű peptidek gátolták-e a chlamydia intracelluláris szaporodását. A kísérlet célja, hogy az antibiotikumoktól eltérő anti-chlamydiás vegyületeket azonosítsanak, melyek potenciális gyógyszerekké válhatnak a chlamydia fertőzés leküzdésére.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok