Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Meggyőzés és manipuláció az ikonikus fordulat szolgálatában

Egyetemi egységek

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

szemiotika, nyelvtudomány, szövegtan, városi tünettan

Kutatási projekt leírása

Célkitűzése: A manipuláció, propaganda és meggyőzési technikák, a nyelv és a hatalom eddig feltárt összefüggéseinek, valamint témakörének eddigi kutatási eredményeit rendszerezni és belehelyezni abba a folyamatban, amit a szakirodalom ikonikus fordulatnak nevez.