Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Gazdaságtudományi Kar
Statisztikai és Demográfiaia Tanszék (ÁJTK-GTK)

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

fogyasztói magatartás, marketing, üzleti tudományok

Kutatási projekt leírása

Aktualitás: A márkaközösségek pszichológiai érzetének a vizsgálata a PhD kutatásom témája.

A kutatás során a manapság aktuális kutatási témának minősíthető márkaközösségek szerepének vizsgálata jelenik meg a középpontban. A márkaközösségek vizsgálatával kapcsolatban már számos kutatás megjelent a tárgyiasult termékekhez kötődően, míg a szolgáltatások kevésbé kutatott területnek minősülnek a témában. A kutatás során ezért egy speciális szolgáltatást, a zenei fesztivált választottam, amely az egyéb pozitív hozadékok (szponzorációs lehetőség, turisztikai- és kulturális jelentőség és többletkereslet generálás) miatt is fontos kutatási kérdésként jelenhet meg.

Kutatási kérdés: A kutatás során arra keresem a választ, hogy egy zenei fesztivál esetén a márkaközösség pszichológiai érzete hogyan befolyásolja a lojalitást és a fesztivállal kapcsolatos szájreklámot?

Módszerek: A kutatás keretében egy szakirodalmi áttekintés és egy kvalitatív kutatási fázis történt meg. A kvalitatív kutatás eredményeként kiemelhető, hogy magyarországi zenei fesztiválok esetén is van értelme fesztiválok márkájáról beszélni, sőt a márkaközösség érzetén túl az énképilleszkedés-elmélet is értelmezhető a hazai zenei fesztiválok esetén. A kutatás következő fázisát egy kvantitatív kutatási fázis jelenti. A kvantitatív kutatáshoz egy kérdőíves lekérdezés 2015 augusztusában a Szegedi Ifjúsági Napokon megtörtént, 707 válaszadót eredményezve. A kutatás eredményeként a zenei fesztiválra vonatkozóan várhatóan egy lojalitást és szájreklámot magyarázó modell megalkotása történik meg a strukturális egyenletek modellcsalád egyike – a PLS útelemzés segítségével

TUDOMÁNYÁGAK

Üzleti tudományok

Kutatók

Kazár Klára