Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Krónikus idegrendszeri betegségek állati modelljeivel kapcsolatos vizsgálatok

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Népegészségtani Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

népegészségtan, toxikológia, idegtudomány

Kutatási projekt leírása

A Huntington-kór modellezésében használt anyagok az idegsejtek energiatermelését károsítják (azaz mitokondriális toxinok). Ilyen anyagok (3-nitropropionsav, malonsav, de a nehézfémnek számító mangán is) hatását vizsgáltuk a központi idegrendszeri elektromos aktivitásra és a kezelt állatok magatartására, a fentebb már leírt módszerekkel, abból kiindulva, hogy a mitokondriális károsodás minden idegsejt működését szükségszerűen befolásolyja. Feltételeztük, hogy alkalmasan kiválasztott elektrofiziológiai és/vagy magatartási próbával a toxin okozta károsodás, azaz a betegségmodell kialakulása, egyszerűen és megbízhatóan nyomon követhető. A kísérleti munkát szándékunkban áll kierjeszteni olyan más krónikus idegrendszeri betegségek modellezésére, ahol a környezeti toxikus eredetnek szerepe lehet (pl. Parkinson-kór), illetőleg ahol az állatmodell alapja neurotoxikus hatás (sclerosis multiplex / cuprizon).

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok