Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Kisvárosi fiatalok világa - alkalmazott kutatás a tényeken alapuló települési ifjúságpolitikai tervezés megalapozásához

Egyetemi egységek

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

ifjúság, ifjúságkutatás, ifjúságpolitika, településfejlesztés, tényeken alapuló szakmapolitikai tervezés, ifjúságügy, alkalmazott kutatás, ifjúságszociológia

Kutatási projekt leírása

Megközelítésmódunk centrumában a lokalitás áll (települési szint), tehát a globalizációs hatások által felértékelődő helyi, települési közösség, mely különösen fontos a munkaerőpiacon az új évezredben megjelenő sebezhetőségekkel (úgymint munkanélküliség, oktatási-képzési hátrányok, identitáskrízis, értékválság) jellemezhető személyek és csoportok számára létrehozott fejlesztések esetében.

A projekt első szakaszát jelentő feltáró, megismerő kutatás alapvető célja a helyzetelemzés, mely a fejlesztési keretek (a munkaerőpiac új belépői) életvilágának munkaerő-piaci és jövőorientációinak mély megismerését szolgálja és tény-alapú információkat eredményez az elemző, tervező folyamathoz.

Az elemző munka eredménye (szakértő tanulmányok, kutatási jelentés és a települési önkormányzat képviselőinek valamint munkatársainak tartott prezentáció az önkormányzat számára jól hasznosítható alapul szolgálhat helyi fejlesztési stratégiák és cselekvési tervek kidolgozásához.

A megrajzolt helyzetkép, a kutatás eredményeinek további hasznosulása, erősíti a települési jövőtervezés megalapozottságát (evidence-based policy), a fejlesztési stratégiákhoz és megvalósítási tervekhez szükséges forrásfeltáró és forrásbevonzó képességet (a települési pályázatokat és forrásteremtést megelőző tényalapú helyzetelemzés által).

Kutatóműhelyek

Ifjúságkutató csoport

TUDOMÁNYÁGAK

Szociológia