Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Hazai önkéntesek motivációinak vizsgálata

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

egyéni önkéntesség, motiváció, motivációkutatás, fiatalok, egyetemisták, altruista motivációk, pragmatista motivációk, marketing, nonbusiness, nonprofit, interszektorális tevékenységek, CSR, társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség, vállalati önkéntesség, szponzoráció, társadalmi marketing, adományozás, PPP

Kutatási projekt leírása

Kutatásunk során célunk, hogy az önkéntes munkát végzők motivációit feltárjuk, elkülönítsük az alturista, illetve a pragmatista motivációkat, valamint feltérképezzük a fiatalok és az idősebb generáció tagjai közti különbségeket és hasonlóságokat. A kutatás során pilot kutatásként fókuszcsoportos interjúkat készítünk, a továbbiakban pedig (elsősorban) online kérdőívet alkalmazunk.

TUDOMÁNYÁGAK

Üzleti tudományok