Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Glükokortikoid hormonok szerepének vizsgálata heveny kísérletes pancreatitisben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

sebészet

Kutatási projekt leírása

Gyulladásos kórképekben a glükokortikoid hormonok szabályozó szerepe részleteiben továbbra sem tisztázott. Kísérletesen kiváltott akut pancreatitisben régóta vizsgálják az endogen és az exogen glükokortikoid hormonok szabályozó funkcióit és különböző interakcióit.Kutatásaink folyamán vizsgáljuk az exogen módon adott glükokortikoid agonista és antagonista vegyületek, így az agonista dexamethason(Dex), methylprednisolon(MP) és hydrocortison(Hyd) és az antagonista hatásáról jól ismert RU-38486 (RU) vegyület gyulladásos folyamatokban betöltött szerepét, valamint ezen vegyületek alkalmazásakor kialakuló válaszreakciók időbeni lefutását, milyenségét.Az eddigi vizsgálatainkban kiváltott pancreatitisben az exogen módon adagolt glükokortikoid hormonok kulcsfontosságú szerepet töltöttek be a gyulladásos válasz reakciók korai szabályozásában, ez a folyamat többek között jól magyarázható a glükokortikoid hormonok NF-κB aktiváció gátlásával a korai gyulladásos mediátorok szintézisében.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok