Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Genetikai és molekuláris faktorok azonosítása és jellemzése a vénás eredetű lábszárfekély pathogenezisében

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
MTA-SZTE kutatócsoportok

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

Kutatási projekt leírása

A vénás eredetű krónikus lábszárfekély multifaktoriális betegség. Számos genetikai, környezeti és életmódbeli faktort gyanítanak a betegség hátterében, de a vénás eredetű lábszárfekély pathogenezise mindeddig nem tisztázott mélységeiben. Kísérleteinkben genetikai és molekuláris faktorokat vizsgálunk lábszárfekélyben úgy mint a fibroblaszt növekedési faktor receptor 2, FGFR2; tumor nekrózis faktor A, TNFA; syndecane-4, SDC4; és neurophilin-1, NRP1.

Eredményeink szerint az FGFR2-IIIb izoforma magas szintű kifejeződése a hámsejtek proliferációs állapotához köthető. Kimutattuk, hogy az FGFR2-IIIb expressziójának szintje a vénás eredetű lábszárfekélyben szenvedő betegek tünetmentes bőrében alacsonyabban fejeződik, amely arra utal, hogy az így létrejövő receptor diszfunkció hozzájárulhat a lábszárfekélyben tapasztalható re-epitelizációs problémákhoz. A gén 3’ fehérjévé át nem íródó szakaszán azonosítottunk egy polimorfizmust is (2451 A/G), amely feltételezésünk szerint befolyásolhatja az FGFR2 elsődleges mRNS stabilitását, csökkent mennyiségű fehérjét eredményezve. Íly módon mind az FGFR2-IIIb részvétel zajló re-epitelizáció, mind az FGFR2-IIIc mediált angiogenezis zavart szenved a polimorfizmust hordozó egyénekben, ami hozzájárulhat a vénás eredetű lábszárfekély kialakulásához.

Egy másik lehetséges, a lábszárfekély kialakulásához hozzájáruló genetikai faktor a TNFA gén -308 ritka A allélja, amelynek hatása a betegség kialakulásában eredméyneink szeint másodlagos, oly módon, hogy elsődleges hatását a lábszárfekély pathomechanizmusában szerepet játszó obezitásra való hajlam kialakításán keresztül fejti ki.

Az SDC4 molekula diszfunkcióját is kimutattuk a lábszárfekélyben szenvedő betegek tünetmentes dermiszében, három független módszerrel (valós idejű RT-PCR, Western blott és immunohisztokémia). Feltételezzük, hogy a csökkent SDC4 szint befolyásolja a dermisz sebgyógyulási folyamatait, amely hozzájárul a vénás eredetű lábszárfekély kialakulásához.

Az NRP1 génen nem tudtunk olyan polimorfizmust azonosítani, amelynek eloszlása különbözne a kontroll és a vénás eredetű lábszárfekélyben szenvedő betegek populációjában, illetve sem mRNS, sem fehérje szinten nem tudtunk NRP1 eltérést detektálni a betegségben. Mindezek alapján feltételezzük, hogy ennek a molekulának nincsen olyan diszfunkciója, amely hozzájárulna a vénás eredetű lábszárfekély kialakulásához.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok

Kutatók