Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Gazdaságetika- Kultúra -gazdaság

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

világvallások, keresztény gazdasági tanítás, buddhista közgazdaságtan, schumacher elmélete, fukujama bizalomelmélete

Kutatási projekt leírása

A kultúra fontos részét képező vallásos világnézet hatással van a gazdaságra is. Már a Max Weber-i elemzés rámutatott erre . A protestáns vallás magyarországi gazdasági szerepét dolgozta ki Kovács György magas színvonalú PHD értekezésében. Botos Katalin pedig számos tanulmányban elemezte a világvallások gazdasági szerepét, a keresztény társadalmi tanítást, a katolikus egyházfők szociális enciklikáit, összefüggésben a gazdasággal. A jelen kutatás külön figyelmet fordít a demográfiai kérdésekre, mintegy folytatásaként az idősödéssel kapcsolatos vizsgálatokra. a kutatás nemzetközi konferencia-kötetben kerül publikálásra

TUDOMÁNYÁGAK

Üzleti tudományok