Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Formalin modell tesztelése fájdalom szindrómában

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Neurológiai Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

orvostudomány, neurológia

Kutatási projekt leírása

A bajuszpárnába adott formalin a trigeminális rendszert aktiválja, azaz a periférián, a trigeminális ganglionban a kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP) immunreaktív sejtek százalékos aránya lecsökken, ugyanitt a TRPV1 immunreaktív sejtek százalékos aránya növekszik. Továbbá centrálisan a caudalis trigeminalis magban (TNC) a c-Fos immunreaktív sejtek száma szintén növekszik. Ebben a modellben az L-kinurenin, probenecid, kinurénsav és kinurénsav származékok moduláló hatásást vizsgáljuk.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok