Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Fogyasztói márkaválasztás kutatások

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

lojalitás, márkahűség, fogyasztói magatartás, fogyasztásszociológia, marketing, márkák, üzleti tudományok

Kutatási projekt leírása

A kutatási projektben a fogyasztók márkaválasztását vizsgáljuk. Különösen a szimbolikus tényezők - úgy mint önkifejezés és státusz jelzés - befolyását elemezzük a vásárlási döntésre vonatkozóan. Vizsgálataink során arra kívánunk rávilágítani, hogy milyen tényezők húzódnak meg a fogyasztók márkaválasztása, és különösen a márkához való ragaszkodása (márkalojalitása) mögött.

Kutatásaink során a márkához való ragaszkodásra, azaz a márkalojalitásra vonatkozóan több vizsgálati modellt is felállítottunk, melyek alkalmasak a fogyasztói sajátosságok feltérképezésére.

Az életstílus márkaválasztásra vonatkozó befolyását is vizsgáljuk, vagyis azt kutatjuk, hogy a fogyasztók életstílusa (életmódja) mennyiben határozza meg márkaválasztásukat, és milyen sajátos fogyasztói csoportokat (szegmenseket) tudunk kialakítani életstílus alapon.

TUDOMÁNYÁGAK

Üzleti tudományok