Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Fiatalok fogyasztása

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

y generáció, fiatalok, szimbolikus fogyasztás, közösségi média, marketing, üzleti tudományok, fogyasztói magatartás

Kutatási projekt leírása

A fiatalok, vagy ahogy egyre gyakrabban nevezik őket, az Y generáció igen felkapott célcsoporttá vált az utóbbi évek marketing kutatásában. Ennek oka, hogy napjainkban ez a célcsoport domináns szereppel bír mind trendirányító, mind véleményvezető mind befolyásolóként. Ők azok, akik képesek követni a dinamikusan változó piacot és az ehhez kapcsolódó (főként online) eszközök segítségével mind jobban kiterjesztik kapcsolataikat és ezáltal befolyásukat.

Kutatásainkban a fiatalok fogyasztását vizsgáljuk for-profit és non-profit területen egyaránt. Elsősorban a szoros márka lojalitás, a márka ragaszkodás jelenségére igyekszünk magyarázatot találni e célcsoport esetében. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a fiatalok márkaválasztása és márkaragaszkodása mögött gyakran szimbolikus (önkifejező) szempontok húzódnak meg. Erre vonatkozóan vizsgálati módszertant és modellt dolgoztunk ki.

A célcsoport online aktivitását is vizsgáljuk, különös tekintettel a web 2.0-ás alkalmazások használatára és ezen alkalmazások fogyasztást befolyásoló szerepére.

A fogyasztás egy sajátos esetét a márkaközösségeket is tanulmányozza a kutatócsoport. Ez a fogyasztási sajátosság szintén különösen jól megfigyelhető fiatal fogyasztók esetében.