Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Fertőző betegségek pathogenezisének vizsgálata, illetve komplex pathomechanizmusú kórképek kialakulásának fertőzéses okai

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

mikrobiológia

Kutatási projekt leírása

A kutatás célja annak megállapítása, hogy különböző vírusok és baktériumok hogyan befolyásolják bizonyos sejtfehérjék expresszióját (termelődését). További cél a sejtkárosító hatásokban szerepet játszó jelátviteli utak felderítése, illetve a citokin-termelésre vonatkozó hatások felfedezése (sejthatás, idegrendszerre gyakorolt hatás). Különböző fertőző ágensek komplex kórlefolyású betegségek kialakulásában játszott szerepének jobb megismerése hozzájárulhat új terápiás lehetőségek feltárásához, és ezen betegségek hatékonyabb gyógyításához.

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok