Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Fényindukált konformációváltozások fénnyel gerjeszthető fehérjékben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Fizikus Tanszékcsoport
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (ÁOK-TTIK)

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

fotoszintézis, fotobiofizika, fotokémia, tranziens grating, fototermális jelenségek, optoelektronika

Kutatási projekt leírása

A kromoproteidekben (pl. fotoszintetikus reakciócentrumfehérjék, rhodopszinok, stb.) a fénnyel való gerjesztés után jellemző fotokémiai/-fizikai folyamatok játszódnak le. Ezeknek a fehérjéknek alapvető szerepük van az élő rendszerekben, akár az energiaátalakítás/-tárolás (fotoszintézis), akár információszerzés (fényérzékelés) szempontjából, vizsgálatuk, kutatásuk tehát igen fontos. A folyamatok kinetikai, termodinamikai leírása azonban különböző okok miatt korlátokba ütközhetnek. 1) Az igen gyors intermedier, tranziens termékek megfigyelése, azok jellemzése sokszor nem egyszerű, termodinamikai paramétereik leírása pedig éppenséggel lehetetlen a klasszikus módszerekkel. 2) Sokszor a paraméter meghatározásához valamilyen fizikai jellemző hőmérsékletfüggését kell vizsgálni, ami a kiértékelést bonyolulttá teszi, hiszen maga a termodinamikai paraméter is hőmérsékletfüggő. 3) A hagyományos optikai spektroszkópia nem használható, mert pl. „spektrálisan csendes” konformációváltozás történik. Az altalunk alkalmazott (meghonosítani kívánt) „tranziens grating” technika ezeket a problémákat kiküszöböli.

TUDOMÁNYÁGAK

Fizikai tudományok