Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Felnőtt őssejt plaszticitás és terápia, neuronális őssejt kutatás

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék (ÁOK-TTIK)

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

molekuláris neurobiológia

Kutatási projekt leírása

A kutatás célja olyan állatmodellek kifejlesztése és tesztelése, amelyek központi idegrendszerébe autológ transzplantációval felnőtt csontvelői őssejteket vagy azok in vitro kezelt származékait visszik be, így kezelve a kísérletesen előidézett neurológiai rendellenességet.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok