Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Eikozanoidszintézis vizsgálata

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Kórélettani Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

immunológia

Kutatási projekt leírása

A gyulladásban és az élettani működésben is szerepet játszó eikozanoidok vizsgálata OPTLC és izotóptechnika, Radioimmunoassay és liquid-szcintilláció alkalmázásával. Mi az adott molekula szerepe az egészséges folyamatok regulációjában, kórélettani folyamatokban. Gyógyszerek hatásmódjában ezen molekulák szerepe. Főként szív- érrendszeri valamint neurodegeneratív betegségek kapcsán folyik a kutatás.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok