Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Donepezil terápia hatékonyságának összefüggései liquormarkerek és kognitív funkciók vonatkozásában Alzheimer-kórban

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Pszichiátriai Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

neuropszichofarmakológia

Kutatási projekt leírása

A donepezil terápia hatékonyságának vizsgálata olyan beteganyag esetében, ahol az Alzheimer-kór diagnózisát a liquormarkerek is megerősítik. Cél a magyarországi viszonylatban eddig alkalmazott Alzheimer-kór diagnózisának nemzetközi irányvonalhoz való felzárkóztatása, ezáltal pontosabb diagnózis biztosítása. Így a donepezil kognitív funkciókra gyakorolt hatásának pontosabban diagnosztizált betegcsoporton való vizsgálata. Továbbá a donepezil terápia hatékonysága és az ApoE ε4 allél jelenléte közti összefüggés vizsgálata, illetve az Alzheimer-kór genetikai rizikótényezői és a liquormarkerek közti kapcsolat jobb megismerése.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok