Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Defenzinek szerepe fertőző, valamint nem mikrobiális eredetű megbetegedésekben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

immunológia

Kutatási projekt leírása

A humán defenzinek antimikrobiális peptidek. A defenzin génekben történő mutációk befolyásolhatják a termelődő fehérje mennyiségét és ezáltal a csökkent antimikrobiális hatás fokozott hajlamot jelenthet a fertőzéses eredetű megbetegedésekre, illetve szövődményekre. A defenzinek ugyancsak fontos szerepet játszhatnak a probiotikus baktériumok hatásmechanizmusában. A defenzin inducereket antimikrobiális, protektív hatásuk miatt a jövőben terápiás szerként használhatják. A defenzinek szerepét pancreatitisben (hasnyálmirigy-gyulladásban), diabetes mellitusban (cukorbetegség) és neurológiai betegségekben is érdemes vizsgálni, mivel nemcsak antimikrobiális, hanem immunológiai hatásokkal is rendelkeznek. Az un. egynukleotidos genetikai polimorfizmusok feltérképezése bizonyos rizikó faktorok azonosítása miatt lehet lényeges az egyes betegségekben. A defenzin termelés in vitro vizsgálata pedig a defenzint indukáló, potenciális probiotikumok alkalmazása miatt lehet hasznos.

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok