Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Cytoskeletális változások vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Pszichiátriai Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

neurobiológia

Kutatási projekt leírása

Stresszhatások nyomán bekövetkező változások vizsgálata a demenciák és egyéb neuropszichiátriai kórképek patogenezisében szerepet játszó gének expressziós mintázatában patkány modellben. Fehérjeszintű változások vizsgálata. Cél új információk szerzése a stressz hatására bekövetkező morfológiai, cytoskeletális változásokról, ezek lehetséges szerepéről a neuropszichiátriai kórképekben.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok