Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Chlamydia pneumoniae vakcinajelöltek kutatása egérmodellben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

mikrobiológia/immunológia

Kutatási projekt leírása

Potenciális Chlamydia pneumoniae antigéneket (C. pneumoniae által termelt fehérjéket) választanak ki, amelyek lehetséges célpontjai lehetnek egy aktív immunizálásnak. Ezen fehérjéket kódoló géneket amplifikálják (sokszorosítják), majd a géneket prokarióta expressziós és ún. shuttle vektorral (E. coli-mycobacterium plazmid) baktériumokba (E. coli és BCG) bejuttatva azokat a fehérje expressziójára késztetik. Eukarióta expressziós vektorba is klónozták a fehérjét. A kísérleti állatokat immunizálnak a termeltetett, tisztított fehérjével, a rekombináns BCG-vel és az eukarióta vektorral (DNS). A kísérlet részét képezi a humorális és a celluláris immunválasz jellemzése, illetve, annak vizsgálata, hogy az immunizált állatok fertőzése után kimutatható-e védelem a fertőzéssel szemben. C. pneumoniae intranazális (orrüregi) oltásával fertőzik az állatokat, majd megvizsgálják a vakcina protektivitását (védő hatását) a baktérium tüdőből való kitenyésztésével.  Amennyiben sikerülne megfelelő immunválaszt, és ezáltal védelmet kiváltó vakcinát kifejleszteni, akkor az nagyon fontos tényező lehetne nemcsak az akut légúti fertőzések, hanem több krónikus betegség megelőzésében, befolyásolásában, ugyanis több irodalmi adat szerint a C. pneumoniae fertőzésnek szerepe van az érelmeszesedés és az asthma bronchiale kialakulásában, kórlefolyásában. 

TUDOMÁNYÁGAK

Biológiai tudományok