Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Az elsődleges érző neuronok inzulin érzékenységének szerepe a neuronális működések szabályozásában

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Élettani Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

idegtudomány

Kutatási projekt leírása

Korábbi vizsgálatainkban igazoltuk, hogy az elsődleges érző neuronok egy csoportján igazolható az inzulin receptorának jelenléte, valamint inzulin és inzulin-rokon hormonok adása in vitro körülmények között az elsődleges fájdalom érző neuronok érzékenyítését és aktiválását váltják ki. Kísérleteinkben vizsgáljuk az inzulin érzékeny neuronok kémiai és funkcionális tulajdonságait és feltételezett szerepét a cukorbetegség szövődményeként kialakuló fájdalom szindrómákban.

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok