Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Az 1956. évi egyetemi ifjúsági mozgalmak története

Egyetemi egységek

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

20. századi magyar történelem, 1956-os forradalom és szabadságharc, egyetemek, egyetemi hallgatók, az ifjúság aktív participációja, ifjúsági mozgalmak, oral history, mikrotörténelem, narratív történetformák, kvalitatív társadalomtörténeti kutatás, jelenkortörténet

Kutatási projekt leírása

A kutatási projekt a magyarországi 1956-os forradalom és szabadságharc egyetemi diákmozgalmainak történetét dolgozza fel.

A kutatás kiemelt figyelmet szentel a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) történetének. 

Kutatóműhelyek

Oral history kutatócsoport

TUDOMÁNYÁGAK

TörténettudománySzociológia