Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

Állati jelek, képek és terek

Egyetemi egységek

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Bölcsészettudományi Kar

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

szemiotika, posztszemiotika, nyelvészet

Kutatási projekt leírása

Hogyan kommunikálnak változatos jelalkalmazásokkal (pl. vizuális, akusztikus, mozdulat-, szagjelek) a különböző állatfajok? Kiemelt  témakörök: mimikri (vizuális, ikonikus jelhasználatok); territóriumjelzés (vizuális, auditív, indexikus jelhasználatok) stb.

Milyen jelentéseket kapcsolnak a különböző kultúrák az állatokhoz? Állatszimbolika, fiziognómia; emberi hatalom (rangsor) jelzése állatszimbólumokkal; heraldika, állatfigurák az irodalomban és a művészetekben stb.

Kutatóműhelyek

Jel-Kép-Tér Munkacsoport

TUDOMÁNYÁGAK

Kutatók