Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A talajvízszint és a növényzet kapcsolata a Duna – Tisza közén

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

növénytan

Kutatási projekt leírása

Az adatbázis összeállításának célja a talajvízszint és annak változásainak, valamint a növényzet összefüggéseinek kimutatása volt. A vizsgálatok kiterjedtek a Duna – Tisza köze homokhátsági és az ahhoz hidrológiailag csatlakozó területeire, ügyelve a Duna – Tisza köze növényzeti övezeteinek megfelelő reprezentációjára. A vizsgálatba a talajvíz által befolyásolt üde (lápi-mocsári-réti), vagy abból származtatható (pl. lápi sztyep), továbbá az üde szikes vegetáció egységei lettek bevonva.  Az adatbázis értékelése szempontjából fontos körülmény, hogy a cönológiai felvételek készítésekor a növényzet helyileg legjobbnak ítélt állományainak kiválasztásán kívül semmiféle egyéb szempont szerint nem történt szelekció. Így nem voltunk tekintettel arra, hogy a felvétel cönológiai szempontból tisztán reprezentáljon egy társulást, nem volt szempont valamely növényfaj előfordulása. A random mintavétel praktikus előnye, hogy az előfordulási gyakoriságok az adott vegetációkra reprezentatívak. Az adatbázis 688 cönológiai felvételt tartalmaz. A cönológiai adatbázis regionális random referenciaként való használata várhatóan számos, a hidromorf talajokon kialakult növényzettel kapcsolatos probléma megoldásában használható fel.

TUDOMÁNYÁGAK

Biológiai tudományok