Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A szűrővizsgálatokkal kapcsolatos ismeretek és attitűdök

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Népegészségtani Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

epidemiológia

Kutatási projekt leírása

A lakosság daganatos betegségeinek és azok megelőzésével kapcsolatos ismereteinek, valamint a szűrővizsgálatokon való részvételnek a felmérése. Kérdőíves adatgyűjtés az általános populáció és specifikus csoportok (diákok, pedagógusok, egészségügyi dolgozók) körében. Az ismeretek/hiányosságok, és a szűrésen való részvétel/nem részvétel motivációinak megismerésével hozzá tudnak járulni a szűrésen való részvételi arány növeléséhez.

TUDOMÁNYÁGAK

Sport- és egészségtudományok