Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A pattanásos bőrbetegség kialakulásában szerepet játszó faktorok vizsgálata

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
MTA-SZTE kutatócsoportok

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

Kutatási projekt leírása

Munkacsoportunk az egyik leggyakoribb gyulladásos bőrbetegség, az acne vulgaris kialakulásában szerepet játszó tényezőket vizsgálja. Vizsgálataink több irányban folynak.

A serdülőkor idején bekövetkező hormonális változások hatására fokozódó sebum termelődés kedvező körülményeket teremt a follikulusokban elszaporodó Propionibacterium acnes (P. acnes) kommenzális baktérium számára. A baktérium a környező bőrsejtekben veleszületett immunfolyamatokat indít, melynek hatására citokinek, kemokinek, és antimikrobiális peptideket kódoló gének kifejeződése megváltozik. Munkánk során in vitro keratinocita sejtkultúrák felhasználásával vizsgáljuk a változásért felelős jelátviteli folyamatokat, illetve ezek pontos résztvevőit. Célunk olyan új gének azonosítása és jellemzése, melyek által közelebb kerülhetünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy pontosan milyen molekuláris folyamatok zajlanak a bőrsejtekben a pattanásos tünetek kialakulása során.

Ismert, hogy a bőrtünetek súlyossága egyénenként nagy eltérést mutathat, melynek hátterében régóta feltételezik az egyéni genetikai hajlamosító faktorok központi szerepét. Olyan genetikai polimorfizmusok azonosítását és részletes jellemzését is végezzük, melyek szerepet játszhatnak ezen egyéni eltérések létrehozásában. Ennek során az acne kialakulásban igazoltan szerepet játszó gének polimorfimusainak szerepét vizsgáljuk retrospektív eset-kontroll genetikai vizsgálatokban. Jelenleg a P. acnes baktérium által indított veleszületett immunfolyamatokban fontos szerepet játszó gyulladásos citokineket kódoló gének, a TNFA és IL-1A polimorfizmusait elemezzük, és arra a kérdésre keresünk választ, hogy vajon ezek a faktorok milyen hatással vannak ezen gének kifejeződésének szabályozására, hogyan változtatják meg a képződő citokin fehérjék sajátságait, és ezek a változások hogyan vezetnek a patogén folyamatok, és az acnés tünetek kialakulásához.

Korábbi eredményeink arra utalnak, hogy a TNFalfa citokint kódoló gén pontos szabályozásának megváltozása a P. acnes által kiváltott jelátviteli folyamatok eredményeképpen az egyik központi lépés az acne kialakulása során. In vitro keratinocita kultúrákban végzett kinetikai vizsgálatok segítségével a TNFalfa mRNS kifejeződésének jellegzetességeit is részletesen elemezzük molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával.

Eredményeink hozzájárulhatnak az egyik leggyakoribb bőrbetegség molekuláris patogenezisének jobb megismeréséhez.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok

Kutatók