Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A macrofágok szerepe shock állapotokban

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

sebészet

Kutatási projekt leírása

Ezen vizsgálati eljárások hátránya, hogy relatíve kevés időpillanatról adnak információt, nem is beszélve az izotópok használatával járó limitációkról. A másik funkcionális vizsgáló eljárás a lézer Doppler véráramlás-mérés. Ennek előnye, hogy bármely időpontban elvégezhető, dinamikus, korlátlanul ismételhető, humán körülmények között is alkalmazható. Hátránya, hogy a vizsgált szerv felső, vékony rétegének vizsgálatára alkalmas, és, hogy a mikrokeringés különböző struktúráinak (arteriolák/venulák/kapillárisok) paraméter változásai egyedi módon nem detektálhatók, ellentétben a mikrokeringés direkt vizsgálatára alkalmas intravitális mikoroszkópiás technikával. Ez utóbbin belül megkülönböztetünk orthogonális polarizációs spektrális, azaz OPS-technikát, valamint a kísérleteinkben is alkalmazott klasszikus fluoreszcens intravitális videomikroszkópiát. Az OPS-technika nem fluoreszcens markereket, hanem a polarizált fényt alkalmazva teszi láthatóvá a hemoglobin-tartalmú, azaz érstruktúrákat. A fluoreszcens intravitális videomikroszkóp használata során fluoreszcens markerek segítségével jelölhetjük a vörösvérsejteket, fehérvérsejteket, a makrofágokat és a plazmát, amely mérhetővé teszi az áramlási sebességet, a funkcionális kapilláris denzitást, a mikrovaszkuláris permeabilitást, az érátmérő változásokat, a leukocita-endothelsejt interakciókat, valamint a makrofágok fagocita funkcióját. Az intravitális mikroszkópiának is vannak természetesen hátrányai, mint a limitált vizsgálható szöveti mélység, vagy a fluoreszcens jelzéstechnika (a hagyományos fluoreszcens változat esetében). Klinikánkon a Sebészeti Műtéttani Intézettel együttműködve az OPS-technika valamint a klasszikus fluoreszcens intravitális videomikroszkópia kísérletes körülmények között történő alkalmazására van mód. Munkacsoportunk 2003-ban megjelent közleményében OPS technika segítségével állatkísérletben tanulmányoztuk a csőgyomor képzés és a thoracalis epiduralis anaesthesia hatását a gyomor mikrokeringésére valamint monitorizáltuk a haemodinamikai paramétereket és a vékonybél motilitás változásait. 2008-ban publikált tanulmányunkban a fluoreszcens intravitális mikroszkópia adta lehetőségek révén detektálhattuk a mikrokeringési szintű gyulladásos folyamatokat epeút-elzáródást követő endotoxémiában illetve a Kupffer-sejtek gátlását követően..

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok