Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP)- és a hipofízis adenilát cikláz-aktiváló polipeptid (PACAP) receptorainak tanulmányozása a paraszimpatikus idegrendszerben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

hisztológiai- és molekuláris neurobiológia

Kutatási projekt leírása

Fontosnak tartjuk megvizsgálni a kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP)-, és a hipofízis adenilát cikláz-aktiváló polipeptid (PACAP) receptorainak eloszlását a paraszimpatikus idegrendszer egy bizonyos részletében. A CGRP-ről már régóta ismert, hogy vérplazmabeli koncentrációjának emelkedése fokozza a migrénes fejfájás kialakulását és erősségét illetve a PACAP szerepe is egyre nagyobb bizonyosságot nyer e neurológiai betegség tekintetében. Vizsgálatainkban patkányok paraszimpatikus idegrendszerében (ganglion sphenopalatina) immunhisztokémiai- és molekuláris biológiai módszerekkel próbáljuk feltérképezni a fent említett peptidek receptorainak eloszlását. A fehérje-kötési helyek azonosítása megerősítheti az egyéb kísérleteink során vázolt feltételezéseinket a migrén és a PACAP viszonyáról.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok