Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A huCOP1 molekula szerepe a hámsejtek UV válaszában

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
MTA-SZTE kutatócsoportok

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

Kutatási projekt leírása

Fotobiológiai kutatásaink célja molekuláris faktorok azonosítása és jellemzése a keratinociták UVB besugárzásra adott válaszában.

Ismert, hogy az UVB besugárzás a humán bőrben génexpressziós változások sorozatát indítja el, ezek szabályozó faktorai azonban még mindig nem tisztázottak teljes mélységükben. Kísérleteinkben megmutattuk, hogy a “human constitutive photomorphogenic protein-1” (huCOP1) fehérje, egy E3 ligáz, részt vesz keratinociták az UVB válaszának sejtszintű összehangolásában. Adataink szerint a huCOP1 fehérje mind a sejtmagban, mind a citoplazmában kifejeződik a keratinocitákban, UVB besugárzás hatására a huCOP1 mRNS és fehérje mennyisége csökken, és egyúttal megváltozik a fehérje sejten belüli lokalizációja is. Végezetül bizonyítottuk, hogy a huCOP1 génspecifikus csendesítése a tumor szuppresszor p53 fehérje emelt szintű akkumulációját eredményezi, amely tovább növekszik UVB besugarazás hatására. Jelenleg is folyó vizsgálatainkban két másik, p53 molekulával kölcsönható faktor, a Pirh2 and MDM2 kifejeződését és funkcióit tanulmányozzuk keratinocitákban. Ezeket a vizsgálatainkat Dr. Nagy Ferenccel (MTA SZBK Növénybiológiai Intézet) együttműködésben végezzük.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok

Kutatók