Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A HMGB1 felszabadulás és a RAGE gén polimorfizmus szerepének vizsgálata multifaktoriális betegségekben

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

immunológia

Kutatási projekt leírása

A HMGB1 (High Mobility Group Box 1) protein extracelluláris (sejten kívüli) formája egy un. késői cytokin, melynek további gyulladásos cytokineket indukákó hatása elsősorban az un. RAGE (receptor for advanced glycation end products) receptorokon elindított szignál utakon keresztül valósul meg. A RAGE számos más ligand receptora, és fokozott expressziója figyelhető meg egyes neurodegeneratív (ideggyógyászati) betegségekben is. A RAGE gén polimorfizmus vizsgálatokat sclerosis multiplexben végezzük el, és összehasonlítás végett stroke-ban. A HMGB1 meghatározásokat acut pancreatitisben (hirtelen kialakuló hasnyálmirigy gyulladás) végezzük el, mivel a cytokin aktivációnak fontos pathogenetikai (kórjósló) szerepe van a betegség súlyosságának kialakulásában. In vitro kísérleteket végzünk a HMGB1 termelésének gátlására alkalmas gyógyszerekkel humán monocyta sejtvonalon.

TUDOMÁNYÁGAK

Elméleti orvostudományok