Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

Egyetemi egységek

Gazdaságtudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

Kutatási projekt leírása

OTKA K-109425: A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

A projekt adatai

Azonosító: OTKA K-109425
Cím: A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével
Időtartam: 2013. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. (3 év)
Támogatási összeg: 18.987 ezer Ft.
Kutatásvezető: Dr. Bajmócy Zoltán

A kutatás célja

A kutatás legfőbb célja, hogy újfajta elméleti megalapozását adja a helyi gazdaságfejlesztésnek. A Nobel-díjas Amartya Sen munkássága nyomán körvonalazódó képességszemléletre támaszkodva vizsgáljuk meg, hogy miként lenne megadható a helyi gazdaságfejlesztés célja, milyen információk szükségesek a helyi fejlesztési döntések kialakításához és milyen döntéshozatali eljárások segítségével hozhatók meg a helyi fejlesztési döntések.

A kutatás alapkérdése

A helyi gazdaságfejlesztés célja végső soron a helyben élők jólétének javítása. Egy fejlesztési beavatkozás akkor tekinthető kívánatosnak, ha annak eredményeként a jóléti helyzet javul. Éppen ezért a helyi fejlesztés teljes elméleti építményét alapvetően határozza meg az, hogy milyen felfogást alakítunk ki a jólét fogalmával kapcsolatban.

A helyi gazdaságfejlesztés szakirodalma – implicit módon – a közgazdaságtanban domináns utilitarista jólétértelmezést veszi alapul. Feltevésünk, hogy a helyi fejlesztések célja más keretben is megfogalmazható, és az emberi jóléttel és fejlődéssel kapcsolatos legújabb szakirodalom beépíthető a helyi gazdaságfejlesztést megalapozó elméletekbe. Kutatásunk során a legnagyobb hatású kortárs jóléti irányzatra, a képességszemléletre építünk. Három, egymással szervesen összekapcsolódó kutatási kérdés megválaszolására törekszünk:

  1. Hogyan adható meg a képességszemléletben a helyi gazdaságfejlesztés célja, és célszerű-e a helyi gazdaságfejlesztés fogalmának elkülönítése a helyi fejlesztés fogalmától?
  2. Milyen információs bázisra célszerű építeni a helyi fejlesztési döntéseket a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos információs bázis mennyiben kompatibilis ezzel?
  3. Milyen döntéshozatali eljárások segítségével célszerű a helyi fejlesztési döntéseket meghozni a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos döntéshozatali eljárások mennyiben kompatibilisek ezekkel?

 

TUDOMÁNYÁGAK

Közgazdaságtudomány