Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A hatalom jelei, képei, terei

Egyetemi egységek

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

szemiotika, nyelvtudományok, posztszemiotika, nyelvészet

Kutatási projekt leírása

A hatalom jelei, képei, terei konferencia a 2004-ben megrendezett „A hatalom interdiszciplináris megközelítésben” szimpózium, majd kötet (Tóth Szergej szerk. 2004. Hatalom interdiszciplináris megközelítésben) folytatása, a JGYPK-n folyó szemiotikai kutatások törekvéseibe illeszkedik.

A konferencia témája: a hatalom szerveződésének, viszonyrendszereinek, önkifejeződésének, reprezentációjának, különböző mediális, művészeti formákban való megnyilvánulásai.

Kutatóműhelyek

Jel-Kép-Tér Munkacsoport

TUDOMÁNYÁGAK

Nyelvészet