Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A dohányzás és a dohányzás abbahagyás társadalmi meghatározói

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Népegészségtani Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

epidemiológia

Kutatási projekt leírása

A dohányzási szokások és dohányzással kapcsolatos ismeretek feltárása, a dohányzásellenes politika társadalmi elfogadottságának vizsgálata. Kérdőíves adatgyűjtés általános lakossági minta körében. A dohányzással és a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos attitűdök feltárása lehetővé teszi a dohányzás társadalmi elfogadottságának mérését. A fentieket befolyásoló egyéni és környezeti tényezők ismerete lehetőséget nyújt az egészségpolitikai döntések támogatására, specifikus intervenciók kidolgozására.

TUDOMÁNYÁGAK

Sport- és egészségtudományok