Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A chlamydia fertőzés és interferon-gamma kezelés hatásának vizsgálata a gazdasejt ubikvitinációs folyamataira

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

mikrobiológia / immunológia

Kutatási projekt leírása

Bármilyen olyan vegyület, ami a sejt számára nem fontos, megjelölődik ubikvitin molekulával, és ezt követően lebontódik. A saját fehérjéi és idegen anyagok is ubikvitnációra kerülhetnek. A chlamydia fertőzés patomechanizmusának felderítésében fontos szerepet játszik, hogy melyek azok az antigénjei, amelyek hamar ubikvitniálódnak, mert azok a fertőzött sejt által gyorsan prezentációra kerülni, és a szervezet celluláris és humorális válaszát aktiválják. A kísérlet célja a chlamydia fertőzés igen korai szakaszának megismerése.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok