Research projects 16b5cb1397496f2590dec6c16f05753bab2f892c1e324c7b5412a8b13a5758a4

Kutatási projekt

A Barrett nyelőcső klinikai és kísérletes vizsgálata

Egyetemi egységek

Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Klinika

Hasznosíthatóság szintje

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

Kulcsszavak

sebészet

Kutatási projekt leírása

A Barrett-nyelőcső egy olyan premalignus állapot, melynek gyakorisága az elmúlt 20 évben drasztikusan megnövekedett. Ennek megfelelően a nyelőcső adenocarcinomák száma is tízszeresére emelkedett. A Barrett-nyelőcső gyakran alakul ki gastroesophagealis reflux betegség (GERD) talaján. Az előkísérleteinkben kapott eredmények megegyeznek az utóbbi évek randomizált vizsgálataival, melyek szerint a Barrett-nyelőcső progressziójának kivédésében az antireflux kezelés sokkal hatásosabb lehet a gyógyszeres terápiánál. Jelen projektünk célja, hogy többváltozós analízissel azonosítsuk azon faktorokat, melyek prediktívek a Barrett-nyelőcső hisztopatológiai regressziója szempontjából. További céljaink között szerepel meghatározni a laparoscopos antireflux műtét hatásosságát a Barrett-nyelőcső hosszú távú kontrolljában, valamint az esophagealis gyomorsav és epe expozíció szempontjából. Szintén szeretnénk beállítani egy új kísérletes egér modellt, melyben vizsgálni tudjuk a Barrett-nyelőcső és a carcinogenezis kialakulásának főbb tényezőit (mint pl. a sósav és az epesavak), a karcinogenezis folyamatát és a humán esophagealis epithel sejtek védekező mechanizmusait.

TUDOMÁNYÁGAK

Klinikai orvostudományok