Instruments 985fed7162a7d45511de7538889c9d1eb4619a0bd1d66c38efb32063cde1c893

MŰSZER

Szuperrezolúciós optikai mikroszkóprendszer

Egyetemi egységek

Természettudományi és Informatikai Kar
Fizikus Tanszékcsoport

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

KÉPEK

04

Műszerrel kapcsolatos információk

Az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken működő Advanced Optical Imaging (AdOptIm: http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/) kutatócsoport által fejlesztett és működtetett, lokalizációs elven alapuló dSTORM szuperrezolúciós mikroszkóprendszer főbb paraméterei és tulajdonságai: A mikroszkóprendszer egy Nikon Eclipse Ti-E inverz fluoreszcens
alapmikroszkópra épül, amely egy gyári C2 konfokális egységgel és egy saját fejlesztésű lokalizációs feltéttel van ellátva. A motorizált xy mintatartóba elhelyezett mintát egy perfect focus rendszer tartja <20 nm-es pontossággal a fókuszban. Alkalmazható kivilágítási módok: TIRF, HILO, és EPI. Lehetséges gerjesztési hullámhosszak: 647 nm, 561 nm és 405 nm. A dSTORM térbeli feloldása mintától függően tipikusan <20 nm. A leképezhető minta általában fixált sejt vagy metszet.

Műszer

Szuperrezolúciós optikai mikroszkóprendszer

TUDOMÁNYÁGAK

Fizikai tudományok

Kapcsolat

Dr. Erdélyi Miklós

+3662546710

erdelyim@physx.u-szeged.hu